Handelsbetingelser
Salgs- & leveringsbetingelser


Generelle oplysninger
Cheeme ApS
CVR 42261262
Byhøjen 10, 1tv - 2720 Vanløse
info@cheeme.dk

Som medlem hos Cheeme tegner du et abonnement på babytøj. Betingelserne der er beskrevet i det følgende regulerer aftaleforholdet mellem dig som medlem og Cheeme. Aftaleforholdet indebærer, at Cheeme stiller tøj til rådighed for medlemmet med betaling af en månedlig abonnementsydelse. Under hele aftaleperioden er og forbliver produkterne Cheemes ejendom. Derved får medlemmet kun midlertidig råderet over tøjet i den periode som medlemmet er medlem hos Cheeme.

Aftaleindgåelse og kvittering

Når du tegner et abonnement, indgår du en aftale med Cheeme ved at foretage et køb i vores webshop. Du modtager en kvittering via e-mail, som du bør gemme, da det er kvitteringen for dit køb. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

Betaling
Du kan betale med Visa og MasterCard. Vi tager ikke kortgebyrer.

Levering
Medlemmet får tilsendt en pakke med babytøj fra Cheeme. Dette vil enten blive leveret til medlemmets hjemadresse eller kan afhentes i en pakkeshop.

Når abonnenten tidligere har modtaget en pakke fra Cheeme, så skal medlemmet aflevere den gamle pakke tilbage til enten pakkeshoppen eller leveringsmanden, når denne modtager den nye pakke.

Abonnementet vil løbende køre til en fast pris, men når baby vokser ud af sin størrelse skal Cheeme meddeles herom, så vi kan sende en ny pakke med en større størrelse afsted. Vi henleder til at man informerer os 5-7 dage før man forventer, at baby er vokset ud af det gamle tøj, så vi kan nå at levere den nye størrelse tids nok.

Returnering

Cheeme forpligter sig til at tøjet, når det modtages, altid fremstår rent og klar til brug. Uanset om tøjet har været i brug tidligere af andre familier, eller ej, så garanterer Cheeme at tøjet er blevet vasket med parfumefri og svanemærkede produkter inden levering af vores samarbejdspartner.

Såfremt der må opleves fejl og/eller mangler i den modtagede pakke bedes kunden straks herefter rette henvendelse til Cheeme. Dette kan gøres på info@cheeme.dk.

Din pakke sendes med Budbee eller GLS, og der leveres inden for fem hverdage i Danmark.

Bindingsperiode
Hos Cheeme er der ingen bindingsperiode på ens abonnement. Det kan til enhver tid opsiges til udgangen af den indeværende abonnementsperiode.

Opsigelse
Abonnementet kan altid opsiges til udløbet af den indeværende abonnementsperiode, dvs. den løbende måned, som der er betalt for. Opsigelse af abonnementet skal ske pr. mail på info@cheeme.dk.

Manglende indbetaling eller afmelding af betaling har således ikke retsvirkning som opsigelse af abonnementet uden kontakt til Cheeme.

Ved opsigelse skal tøjet og evt. andre produkter tilbageleveres til Cheeme. Abonnementet er først opsagt, når vi har tøjet i hænde.

Medlemmet skal returnere tøjet og evt. andre produkter til:

Cheeme ApS
Byhøjen 10, 1tv
2720 Vanløse

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Varens stand

Som medlem er du berettiget til at bruge Cheemes tøj i abonnementsperioden mod betaling af den månedlige abonnementspris. Som medlem har du pligt til at passe på tøjet og aflevere det tilbage i god stand, da det er en del af grundlaget for et mere bæredygtigt babytøjsforbrug.

Du må ikke ændre eller omdanne tøjet.

Såfremt der forekommer slitage på tøjet, som kræver reparationer af dette bedes du kontakte Cheeme på info@cheeme.dk. Her kan vi finde frem til omfanget af reparationerne og sammen aftale hvorledes reparationerne bedst muligt udbedres.

Eventuelle indsigelser over tøjets stand eller kvalitet kan rettes til info@cheeme.dk.

Medlemmet er forpligtet til at vedligeholde, vaske og opbevare tøjet i overensstemmelse med, hvad vaskeanvisninger og sædvanlig håndtering og anvendelse af tøjet tilsiger. Vi har til dette formål udarbejdet en udførlig vaske guide hvor vi giver gode råd til at vaske og pleje tøjet på bedst mulig vis. Tøjet må ikke udsættes for større forringelse, end hvad der følger af almindelig slid og ælde.

Cheeme forventer og anbefaler, at du vasker så skånsomt og miljøvenligt som muligt. Det indebærer eksempelvis, at du vasker tøjet på så lav en temperatur som muligt, at anvende parfumefrit vaskepulver, og undgå tørretumbling i størst muligt omfang samt undgår brug af skyllemidler. Alt dette for at sikre den bedste kvalitet for tøjet i længst mulig tid.

Tøjet er Cheemes ejendom og medlemmet har derfor alene brugsret til tøjet, og er således uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde over disse.

Medlemmet er ikke ansvarlig for almindelig slitage ved sædvanlig anvendelse af tøjet. Medlemmet kan dog holdes ansvarlig, hvis tøjet er gået i stykker som følge af anvendelse af produktet, der falder uden for, hvad der forstås ved almindelig anvendelse. Herunder, men ikke begrænset til tilfælde, hvor tøjet har været anvendt som rengøringsredskab, for eksempel som pudseklud, gulvmåtte eller lignende. Derudover må der ikke fjernes mærker, knapper og/eller lignende fra tøjet.

Medlemmet bærer risikoen for tøjet fra levering og frem til det tidspunkt, hvor tøjet er tilbageleveret til Cheeme. Hvis tøjet går i stykker eller bortkommer, skal medlemmet straks informere Cheeme herom på info@cheeme.dk. Se desuden afsnittet om forsikring.

Vi forventer at tøjet bliver behandlet med respekt under hele brugsperioden. Princippet om at forlænge tøjets levetid for alle fungerer kun hvis vi i fællesskab sørger for at passe bedst muligt på tøjet. Det betyder derved at tøjet skal være funktionsdygtigt og rengjort ved tilbagelevering. Såfremt udstyret er gået i stykker eller bortkommer, så opkræves der erstatning af dette ved nypris minus 10%.

Returnering af tøjet

Medlemmet har pligt til at tilbagelevere tøjet i sin helhed ved abonnementsperiodens udløb.

Udskiftning af tøjet samt tilbagelevering heraf ved ophør af abonnementsperioden sker ved medlemmets aflevering/afhentning af tøjet i pakkeshoppen/modtagelse fra leveringsmanden.

Efter medlemmets returnering af tøjet vil Cheeme undersøge det returnerede med henblik på konstatering af, om tøjet er returneret i sin helhed, og om standen fortsat lever op til Cheemes kvalitetskrav, således at tøjet kan stilles til rådighed for et nyt medlem.

Du behøver ikke at vaske tøjet før du returnerer det, da Cheeme under alle omstændigheder vasker tøjet inden det sendes videre til næste bruger. Dog ser vi gerne at man forsøger at fjerne pletter selv ved at følge vores pletguide eller tage kontakt til Cheeme for hjælp til fjernelse af disse. Det skyldes at desto længere en plet bliver siddende, desto sværere bliver den at fjerne.

Den månedlige abonnementspris fremgår af Cheemes webshop og ved gennemførelse af handlen i webshoppen accepterer medlemmet en fast månedlig betaling baseret på det valgte tøj. I abonnementsprisen er der inkluderet fragt og forsikring af tøjet.

Når din bestilling er gennemført, modtager du en ordrebekræftelse på mail, der bekræfter dit abonnement og den samlede abonnementspris.

Et abonnement er fortløbende og fortsætter, indtil det opsiges skriftligt - se afsnittet om opsigelse. Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en periode svarende til den foregående. Hvis du har benyttet et tilbud ved tegningen af abonnementet fortsætter abonnementet til den normale abonnementspris ved udløbet af tilbudsperioden.

Abonnementsperioden løber fra den dag betalingen er opkrævet og en måned frem.

Den månedlige betaling bliver trukket på det tilmeldte kort og overføres automatisk kortbetaling, og betaling kan ikke ske på anden måde end ved automatisk kortbetaling. Den første betaling bliver trukket, ved afsendelse af din første levering af Cheeme tøj, herefter betales det faste beløb forud for hver abonnementsperiode helt automatisk.

Kreditkortsbetalingen håndteres af vores betalingspartner Upodi.

Ved forsinket betaling af den månedlige abonnementsbetaling eller andre skyldige beløb betales rente i henhold til renteloven. Ved overskridelse af betalingsfristen pålægges der rykkergebyr på 100 kr., som vil blive opkrævet i forbindelse med fremsendelse af betalingspåmindelse.

Bortkomst, beskadigelse eller værdiforringelse af tøjet eller evt. andre produkter, der ikke skyldes Cheemes forhold, fritager ikke for pligten til at betale ydelsen. Ved bortkomst eller ødelagt tøj, samt ved afslutningen af en abonnementsperiode opgøres parternes mellemværende.

Cheeme har ret til at vælge, på hvilken af flere forfaldne krav mod medlemmet en delbetaling skal afskrives.

Abonnementet indeholder en forsikring, der dækker små uheld som pletter eller huller forårsaget af dig eller dit barn. Såfremt der forekommer problemer med tøjet, så sender vi gerne et stykke erstatningstøj mod et portogebyr på kr. 50,-. Det beskadigede tøj leveres tilbage sammen med det øvrige tøj næste gang du returnerer tøj enten ved tøjskifte eller ophør af abonnementet. Almindelig slitage er indeholdt i abonnementet.

I tilfælde af fejlvasket tøj, skader eller bortkommet tøj udover det, som er beskrevet ovenfor vil medlemmet blive opkrævet en erstatning, som svarer til nyprisen for det pågældende stykke tøj.

Misligholdelse

Cheeme kan opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning, hvis medlemmet væsentligt misligholder sine forpligtelser som beskrevet i disse almindelige betingelser. Cheeme kan også kræve erstatning fra medlemmet for det tab, som Cheeme måtte lide som følge af medlemmets misligholdelse.

Væsentlig misligholdelse kan fx være hvor medlemmet:


  • overskrider betalingsfristen med mere end 10 dage
  • gentagne gange forsømmer at vedligeholde tøjet, følge vaskeanvisninger, beskadiger eller mister tøj udover forsikringsdækningen i punkt 6.
  • ikke tilbageleverer hele eller dele af tøjet, herunder også i forbindelse med løbende aftalt udskiftning
  • videresælger, pantsætter eller på anden måde råder over tøjet i strid med de vilkår, der er fastsat i disse almindelige betingelser.
Medlemmet er forpligtet til at dække evt. tab som Cheeme måtte lide som følge af medlemmets misligholdelse.

Fortrydelsesret

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, vi har lavet aftalen.

Fristen indebærer, at du har 14 dage fra aftaledagen til at give os besked om, at du vil fortryde. Du kan sende en mail til info@cheeme.dk med din besked fortrydelse.

Tilbagebetaling

Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage.

Har du givet dit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at fortryde, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for den del af abonnementet, der allerede er leveret. Du vil blive opkrævet 1/30 af abonnementets månedlige pris pr. dag for de dage, der er gået fra vi afsendte din pakke til vi har modtaget tøjet retur.

Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget besked om at du vil fortryde aftalen. Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet. Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, med mindre du sender os dokumentation for at have returneret den.

Returnering

Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til os.

Du skal selv betale for at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten.


Varens stand, når du sender den retur

Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.

Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage.

Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen.

Varen sendes til:

Cheeme ApS
Byhøjen 10, 1tv
2720 Vanløse

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Hvis der er noget galt med abonnementet

Hvis du ikke er tilfreds med abonnementet kan du kontakte os på info@cheeme.dk

Købelovens mangelsregler gælder ikke for abonnementer.
Om du har 2 års reklamationsret efter reglerne i købeloven afhænger derfor af, hvad der skal leveres i henhold til abonnementsaftalen:

Levering af varer

Ved levering af varer har du reklamationsret i 24 måneder. Kontakt os inden du sender varen.

Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Du skal reklamere inden for "rimelig tid" efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Træk på dit kort

Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at vi trækker et beløb på dit kort.

Du kan også gøre indsigelse vedrørende "uautoriserede debiteringer" over for din kortudbyder, dog senest 8 uger efter debiteringen, med mindre andet fremgår af din aftale med kortudbyderen.

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte vores Medlemsservice på info@cheeme.dk.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr